Kursy na hakowego sygnalistę

KURSY NA HAKOWEGO SYGNALISTĘ

Szkolenie na hakowego sygnalistę przygotowuje do samodzielnej pracy na tym stanowisku. Hakowy ‑ Sygnalista odpowiedzialny jest za bezpieczne podwieszanie ładunków pod wszystkie urządzenia transportu bliskiego (wózki jezdniowe, żurawie, suwnice, dźwigi itp.).

Kurs na hakowego sygnalistę mogą odbyć wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz aktualne badania lekarskie.

Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.