Kurs na podesty ruchome

KURS NA PODESTY RUCHOME
Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.
Nazwa potoczna: kosz.
Celem kursu na podesty ruchome jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania podestami ruchomymi oraz uzyskanie przez nich uprawnień do pracy jako operator tych urządzeń. Do udziału w kursie na podesty ruchome zapraszamy osoby pracujące na stanowisku operatorów, instalatorów oraz pracowników firm reklamowych i budowlanych.
Kurs na podesty ruchome obejmuje:
•    podesty ruchome montowane na pojeździe,
•    podesty ruchome samojezdne (zwyżki),
•    podesty ruchome wolnobieżne (nożycówki).
Od uczestnika kursu na podesty ruchome wymaga się:
•    ukończenia 18 lat,
•    minimum podstawowego wykształcenia,
Dodatkowe opłaty konieczne do ukończenia kursu na podesty ruchome:
•    potwierdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego – 171,94 zł.
Wszelkie formalności przed Urzędem Dozoru Technicznego, na podstawie pełnomocnictwa uczestnika kursu (opłata 17 zł do Urzędu Skarbowego), załatwiane są przez organizatora kursu Naczelną Organizację Techniczną Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Cena kursu na podesty ruchome obejmuje:
•    szkolenie w zakresie teoretycznym i praktycznym dotyczące typów podestów ruchomych, elementów i budowy dźwignic, obsługi dźwignic, przepisów BHP,
•    materiały dydaktyczne.
Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.