Inne usługi szkoleniowe

INNE USŁUGI SZKOLENIOWE

Na Państwa życzenie organizujemy kursy, szkolenia, seminaria, dostosowane do potrzeb zakładów pracy, firm, grup zawodowych administracji publicznej i samorządowej oraz osób indywidualnych. Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców w wielu specjalnościach. Łączy nas bardzo dobra współpraca z lokalnymi władzami, urzędami i instytucjami wypróbowana przez długi okres naszej działalności. Informacje dotyczące kursów, szkoleń i egzaminów kwalifikacyjnych można uzyskać telefonicznie pod numerami: 44 6474706 i 44 6495655

Każdy nasz klient traktowany jest indywidualnie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.