Kurs na żurawie

KURS NA OBSŁUGĘ ŻURAWI PRZEWOŹNYCH I PRZENOŚNYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Tabela nr 1 powyższego rozporządzenia. Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi żurawi przenośnych i przewoźnych.OBSŁUGA

Lp.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji

potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym

Okresy ważności

zaświadczeń

kwalifikacyjnych

(w latach)

3

Żurawie

Żurawie stacjonarne

10

Żurawie przewoźne i przenośne

(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

10

 

Absolwent kursu zdobędzie wiadomości na temat:- dozoru technicznego,- bezpieczeństwa i higieny pracy przy dźwignicach,- bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych,- oceny zużycia lin, haków i zawiesi, -sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic, - podwieszania ładunku do przemieszczenia na zawiesiach linowych.

Absolwent kursu będzie umieć:- prawidłowo wykonywać sygnały porozumiewawcze,- prawidłowo podwieszać ładunek do przemieszczania na zawiesiach linowych,- prawidłowo ocenić stopień zużycia liny, haka i zawiesi linowych, -stosować przepisy bhp i ppoż., -udzielać pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.

Szkolenie jest dedykowane dla osób chcących zdobyć nowe kwalifikację, rozszerzyć swoje kompetencję o uprawnienia w zakresie obsługi żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

Ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie danej pracy.

Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.

Po szkoleniu organizowany jest egzamin którego zasady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008). EGZAMIN składa się z dwóch części:

część teoretyczna – część pisemna z zakresu tematycznego;

część praktyczna – odbywa się na urządzeniach oddanych pod Dozór (uczestnicy są zobowiązani o wyposażenie się w kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną).

Załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.

Okresy ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: jak w tabelach powyżej.