Kurs obsługi suwnicy

KURS OBSŁUGI SUWNICY

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Tabela nr 1 powyższego rozporządzenia. Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs na suwnice przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenia kwalifikacje (uprawnienia UDT) i zdobyć pracę na stanowisku operatora suwnic.
Warunki uczestnictwa w kursie: ukończona szkoła podstawowa, ukończone 18 lat oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych
Cel szkolenia: kurs obsługi suwnic obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia UDT są wydawane na czas 10 lat - suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.
Cena obejmuje:
•    pełne szkolenie - część teoretyczną i praktyczną obsługę urządzeń objętych tematyką szkolenia,
•    materiały szkoleniowe,
•    załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.
Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.