Kursy na dozorowe (TDT) urządzenia techniczne kolejowe

KURSY NA DOZOROWE (TDT) URZĄDZENIA TECHNICZNE KOLEJOWE

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Tabela nr 1 (2) powyższego rozporządzenia. Urządzenia techniczne, przy obsłudze (konserwacji) których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Organizujemy kursy na urządzenia techniczne kolejowe podlegające Transportowemu Dozorowi Technicznemu (TDT). Rodzaj urządzeń zestawiono poniżej. Kursy na inne urządzenia kolejowe podlegające TDT na zapytanie.OBSŁUGA

Lp.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji

potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym

Okresy ważności

zaświadczeń

kwalifikacyjnych

(w latach)

3

Żurawie

Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

5

7

Podesty ruchome

Podesty na pojazdach kolejowych

10

21

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

10

22

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

Wyładowarki wagonów

10

Wywrotnice wagonów

10

 

KONSERWACJA

Lp.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji

potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym

Okresy ważności

zaświadczeń

kwalifikacyjnych

(w latach)

3

Żurawie

Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych

5

8

Podesty ruchome

Podesty na pojazdach kolejowych

5

18

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

Przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach

5

22

Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych

Wyładowarki wagonów

10

Wywrotnice wagonów

10

 

 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

W zakresie obsługi:

W zakresie konserwacji:

Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.

Po szkoleniu organizowany jest egzamin którego zasady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008). EGZAMIN składa się z dwóch części:

część teoretyczna – część pisemna z zakresu tematycznego;

część praktyczna – odbywa się na urządzeniach oddanych pod Dozór (uczestnicy są zobowiązani o wyposażenie się w kask, okulary ochronne oraz odzież ochronną).

Załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem TDT.

Okresy ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: jak w tabelach powyżej.