Napełnianie zbiorników przenośnych

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Tabela nr 1 powyższego rozporządzenia. Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Szkolenie pozwalające uzyskać uprawnienia potrzebne do prac związanych z napełnianiem przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności większej niż 350 cm3. Zakres kursu obejmuje tematykę bezpieczeństwa podczas wykonywania odzysku czynników z instalacji oraz napełniania zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie zakończone jest egzaminem przed komisją UDT.
Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.
Na kurs może być przyjęty kandydat, który: ukończył 18 rok życia; ukończył conajmniej gimnazjum (lub 8-letnią szkołę podstawową), posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności na stanowisku napełniania zbiorników gazem.
Sposób zakończenia kursu: Egzamin przed Komisją UDT.
Załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT.
Okresy ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego: 10 lat