Szkolenie PPOŻ

SZKOLENIA PPOŻ

Podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 209 §1

Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
    a) udzielania pierwszej pomocy,
    b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Częstość szkoleń w zakresie ppoż.: zalecana jest cykliczność w celu odświeżenia wiedzy.

Szkolenie obejmuje tematykę zgodnie z §3 art. 2091 KP uwzględniającą zagadnienia uzależnione od rodzaju i poziomu zagrożeń występujących w zakładach pracy, w tym:

Program szkolenia dostosowany jest do potrzeb Zleceniodawcy.