Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Podstawa prawna: Kodeks Pracy art. 209 §1

Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
    a) udzielania pierwszej pomocy,
    b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych.

Cel szkolenia:

Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych, które obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej itp.

Zapraszamy pracodawców do korzystania z naszej oferty.