Kurs na wózki widłowe

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE
Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia: jest to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. W związku z powyższym wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia (wózki unoszące, pchające, ciągnikowe) nie podlegają przepisom o dozorze technicznym. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.
Nazwa potoczna: wózek widłowy
Celem szkolenia jest przygotowania kursanta do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych każdego typu, z napędem silnikowym, oraz uzyskanie przez niego uprawnień operatora wózka.
Rodzaj uprawnień odnotowany na karcie identyfikacyjnej UDT:
Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
Cena kursu na wózki widłowe obejmuje:
•    zajęcia teoretyczne,
•    zajęcia praktyczne z obsługi wózka widłowego i praktycznej nauki jazdy,
•    materiały dydaktyczne,
•    przepisy z zakresu BHP,
•    opłatę za pełnomocnictwo reprezentacji organizatora kursu przed UDT,
•    egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności sterowania wózkiem,
•    zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych,
•    wydanie uprawnień do wymiany butli w wózkach zasilanych gazem LPG.
Od uczestnika kursu na wózki widłowe wymaga się:
•    ukończonych 18 lat,
•    minimum podstawowego wykształcenia,
•    nie ma konieczności posiadania prawa jazdy.
 Dodatkowe opłaty niezbędne do ukończenia kursu na wózek widłowy:
•     potwierdzenie kwalifikacji przez Urząd Dozoru Technicznego – 171,94 zł.
Kurs teoretyczny i praktyczny organizujemy w miejscu i terminie dogodnym dla zamawiającego na jego urządzeniach.