Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Naukowo Techniczne Naczelnej Organizacji Technicznej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ( PZITB )
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Armii Krajowej 24A, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649-56-55 (Biuro Zarządu NOT Oddz. w Piotrkowie Tryb)
e-mail: pzitb.piotrkow@wp.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, kontynuator Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r., jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ( SEP ) Oddział Piotrkowski
ul. Armii Krajowej 24A, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. (44) 649-56-56
e-mail: optsep@pro.onet.pl
www: http://sep.piotrkow.pl/

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ( SIMP )
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Armii Krajowej 24A, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649-56-55 (Biuro Zarządu NOT Oddz. w Piotrkowie Tryb)
e-mail: piotrkow@simp.pl
www: https://piotrkow.simp.pl/

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa ( SITR )
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Armii Krajowej 24A, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649-56-55 (Biuro Zarządu NOT Oddz. w Piotrkowie Tryb)

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

Stowarzyszenie Włókienników Polskich ( SWP )
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: wiesio6@wp.pl

Stowarzyszenie Włókienników Polskich istnieje od 1924 r. i jest członkiem-założycielem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji. Systematycznie organizujemy seminaria naukowe i konferencje nt. nowości w przemyśle włókienniczym i skórzanym oraz nt. możliwości wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Nasi członkowie to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, a także menedżerowie, właściciele i pracownicy firm przemysłu włókienniczego i skórzanego w Polsce. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy kursy specjalistyczne nie tylko zawodowe, ale także kursy dla kadry kierowniczej - dla członków zarządów spółek prawa handlowe oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, przygotowujące do egzaminu państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości ( PSRWN )
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
97 – 400 Bełchatów ul. Nehrebeckiego 10/1
tel. 504-006-397
e-mail: wycena_cu@poczta.onet.pl

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i Statutu PSRWN.

Kontakt ze Oddziałami Stowarzyszeń również poprzez Biuro Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim: Sekretariat: tel. (44) 649 56 55, 789 242 881 e-mail: not@eta.pl