Biuletyn Informacyjny FSNT-NOT i pismo z ZG NOT W-wa

Szanowni Państwo,
Kol
eżanki i Koledzy,1 strona Biuletynu

W załączniku przesyłam skan najnowszego Biuletynu Informacyjnego FSNT-NOT (skan poniżej),                    
który właśnie został zesłany do druku i wkrótce trafi do wszystkich struktur
ruchu stowarzyszeniowego: Stowarzyszeń NT oraz Terenowych Jednostek Organizacyjnych.

Z uwagi na pandemię przesyłam go Koleżankom i Kolegom w wersji elektronicznej.

Ale pozwólcie także, że wystąpię do Was, jako sekretarz Towarzystwa Kultury
i Historii Techniki, organizatora m.in. konkursu Numerus Primus Inter Pares
na najciekawszy numer prasy technicznej, z apelem w sprawie naszego sztandarowego 
czasopisma, liczącego 154 lata "Przeglądu Technicznego"

Zwracam się do Was wszystkich i każdego z osobna, o zaprenumerowanie
na przyszły, 2021 rok, naszej gazety inżynierskiej, która ponad
półtora wieku towarzyszy naszemu środowisku.


Taka prenumerata winna być jak składka członkowska, oznaczająca więź środowiskową
i organizacyjne  wsparcie ruchu stowarzyszeniowego.

Jak zaprenumerować ?
Zapraszam na stronę www.przeglad-techniczny.pl,
a w przypadku pytań e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz M. Kowalski
sekretarz TKiHT

Biuletyn 9-10<<< powrót do aktualności